Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2013

karooo1991
karooo1991
7777 7f40 500
karooo1991
-Może miłość jest mądra - odezwała się - Może odnajdzie nas znowu.
Czułem, że płacze. Uderzyła głucho pięściami w moją pierś, potem ciosy stawały się mocniejsze i szybsze. Jej pierścionki raniły mi skórę. Te miejsca zmienią się potem w małe, żółte siniaki. Chciałbym, by nigdy nie znikły, żebym mógł pamiętać, gdzie mnie dotykała.
— S. Kingsbury "Lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna
karooo1991
Trzymałem ją tak mocno, jak tylko potrafiłem, nie robiąc jej krzywdy. Ptaki trzepotały skrzydłami w krokwiach, myszy biegały w ścianach, a gwiazdy zaczynały jaśnieć za oknem stodoły. Wtedy powiedziała 'kocham Cię' tyle razy, że te słowa stały się dla mnie tak znajome, jak własne imię.
— S. Kingsbury "Lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna
karooo1991
Ma suche oczy. Samolubnie pragnę, by płakała, bym mógł do niej podejść. Chciałbym ją przytulić i domagać się, by oddała mi swój ból, zakopała go gdzieś we mnie i pozwoliła mu tam żyć, tak długo, jak trzeba, aż się od niego uwolni.
— S. Kingsbury "Lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna
karooo1991
7755 ab3d
Reposted bypatrzpodnogikolminekomimi
karooo1991
7739 0e01
Reposted bypatrzpodnogiChomikoveLove
karooo1991
7713 3096
Reposted fromthegirl thegirl

February 28 2013

4221 7af6 500
Reposted frommrautyna mrautyna
karooo1991
4277 f3d0 500
Reposted fromzelkowypotwor zelkowypotwor
karooo1991
4269 f3ed 500
Reposted bylucasthelocust lucasthelocust
karooo1991
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
Reposted fromObscurity Obscurity viafantazja fantazja
karooo1991
2623 eb39
Reposted frommariola mariola viafantazja fantazja
karooo1991
5678 9016
Reposted fromiamstrong iamstrong viafantazja fantazja
karooo1991
4240 8433
Reposted bypaperheartKasztaniakcooffeeArwenUndomiel
karooo1991
0740 2457 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viafantazja fantazja
karooo1991
7820 3968
Reposted fromendorphinel endorphinel viafantazja fantazja
karooo1991
0793 e28b
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss viafantazja fantazja
5894 2dae
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viafantazja fantazja
karooo1991
2120 3a8b 500
Reposted fromfantazja fantazja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl